Люгер 7

Цена: от 3 554
Название
Артикул
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
Цена с нДС, руб.
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
№:1
Артикул:CB-C0901007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3650
Цена с НДС, ₽:3 696
№:2
Артикул:CB-C0902007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3700
Цена с НДС, ₽:3 696
№:3
Артикул:CB-C0903007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5180
Цена с НДС, ₽:4 354
№:4
Артикул:CB-C0904007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5250
Цена с НДС, ₽:4 354
№:5
Артикул:CB-C0905007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5300
Цена с НДС, ₽:4 354
№:6
Артикул:CB-C0906007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3590
Цена с НДС, ₽:3 754
№:7
Артикул:CB-C0907007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3650
Цена с НДС, ₽:3 754
№:8
Артикул:CB-C0909007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5180
Цена с НДС, ₽:4 380
№:9
Артикул:CB-C0910007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5250
Цена с НДС, ₽:4 380
№:10
Артикул:CB-C0911007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5300
Цена с НДС, ₽:4 380
№:11
Артикул:CB-C0908007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3700
Цена с НДС, ₽:3 754
№:12
Артикул:CB-C0900007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3590
Цена с НДС, ₽:3 696
№:13
Артикул:CB-C0945007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4280
Цена с НДС, ₽:4 248
№:14
Артикул:CB-C0946007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5400
Цена с НДС, ₽:4 406
№:15
Артикул:CB-C0947007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5900
Цена с НДС, ₽:4 406
№:16
Артикул:CB-C0948007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:6100
Цена с НДС, ₽:4 406
№:17
Артикул:CB-C0920007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3700
Цена с НДС, ₽:3 612
№:18
Артикул:CB-C0921007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5180
Цена с НДС, ₽:4 224
№:19
Артикул:CB-C0922007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5250
Цена с НДС, ₽:4 224
№:20
Артикул:CB-C0923007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5300
Цена с НДС, ₽:4 224
№:21
Артикул:CB-C0929007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:6100
Цена с НДС, ₽:4 534
№:22
Артикул:CB-C0931007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3800
Цена с НДС, ₽:3 936
№:23
Артикул:CB-C0932007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4150
Цена с НДС, ₽:3 936
№:24
Артикул:CB-C0933007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4280
Цена с НДС, ₽:3 936
№:25
Артикул:CB-C0934007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5400
Цена с НДС, ₽:4 594
№:26
Артикул:CB-C0935007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5900
Цена с НДС, ₽:4 594
№:27
Артикул:CB-C0936007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:6100
Цена с НДС, ₽:4 594
№:28
Артикул:CB-C0937007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3800
Цена с НДС, ₽:3 734
№:29
Артикул:CB-C0938007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4150
Цена с НДС, ₽:3 734
№:30
Артикул:CB-C0939007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4280
Цена с НДС, ₽:3 734
№:31
Артикул:CB-C0940007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5400
Цена с НДС, ₽:4 380
№:32
Артикул:CB-C0912007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3590
Цена с НДС, ₽:3 554
№:33
Артикул:CB-C0913007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3650
Цена с НДС, ₽:3 554
№:34
Артикул:CB-C0914007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3700
Цена с НДС, ₽:3 554
№:35
Артикул:CB-C0915007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5180
Цена с НДС, ₽:4 198
№:36
Артикул:CB-C0916007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5250
Цена с НДС, ₽:4 198
№:37
Артикул:CB-C0917007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5300
Цена с НДС, ₽:4 198
№:38
Артикул:CB-C0918007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3590
Цена с НДС, ₽:3 612
№:39
Артикул:CB-C0919007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3650
Цена с НДС, ₽:3 612
№:40
Артикул:CB-C0924007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3800
Цена с НДС, ₽:3 878
№:41
Артикул:CB-C0925007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4150
Цена с НДС, ₽:3 878
№:42
Артикул:CB-C0926007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4280
Цена с НДС, ₽:3 878
№:43
Артикул:CB-C0927007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5400
Цена с НДС, ₽:4 534
№:44
Артикул:CB-C0928007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5900
Цена с НДС, ₽:4 534
№:45
Артикул:CB-C0941007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:5900
Цена с НДС, ₽:4 380
№:46
Артикул:CB-C0942007
Мощность, Вт:37
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:6100
Цена с НДС, ₽:4 380
№:47
Артикул:CB-C0943007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:3800
Цена с НДС, ₽:4 248
№:48
Артикул:CB-C0944007
Мощность, Вт:26
Вторичная оптика, град:120
Световой поток, Лм:4150
Цена с НДС, ₽:4 248