Галеон 21

Цена: от 9 866
Название
Артикул
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
Цена с нДС, руб.
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
№:1
Артикул:CB-C0300040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:13 440
№:2
Артикул:CB-C0320040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:13 032
№:3
Артикул:CB-C0321040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:13 032
№:4
Артикул:CB-C0322040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:13 032
№:5
Артикул:CB-C0323040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:9 970
№:6
Артикул:CB-C0324040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:9 970
№:7
Артикул:CB-C0325040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:9 970
№:8
Артикул:CB-C0326040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:9 970
№:9
Артикул:CB-C0327040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:9 970
№:10
Артикул:CB-C0328040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:9 970
№:11
Артикул:CB-C0329040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:9 866
№:12
Артикул:CB-C0330040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:9 866
№:13
Артикул:CB-C0307040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:10 378
№:14
Артикул:CB-C0301040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:13 440
№:15
Артикул:CB-C0302040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:13 440
№:16
Артикул:CB-C0303040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:10 378
№:17
Артикул:CB-C0304040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:10 378
№:18
Артикул:CB-C0305040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:10 378
№:19
Артикул:CB-C0306040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:10 378
№:20
Артикул:CB-C0308040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:10 378
№:21
Артикул:CB-C0312040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:6860
Цена с НДС, ₽:10 274
№:22
Артикул:CB-C0313040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:7196
Цена с НДС, ₽:10 274
№:23
Артикул:CB-C0314040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:10 274
№:24
Артикул:CB-C0331040
Мощность, Вт:45
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:7331
Цена с НДС, ₽:9 866