Галеон 31

Цена: от 12 715
Название
Артикул
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
Цена с нДС, руб.
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
№:1
Артикул:CB-C0331041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:12 715
№:2
Артикул:CB-C0313041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:13 123
№:3
Артикул:CB-C0320041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:17 465
№:4
Артикул:CB-C0321041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:17 465
№:5
Артикул:CB-C0322041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:17 465
№:6
Артикул:CB-C0323041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:12 871
№:7
Артикул:CB-C0324041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:12 871
№:8
Артикул:CB-C0325041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:12 871
№:9
Артикул:CB-C0326041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:12 871
№:10
Артикул:CB-C0327041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:12 871
№:11
Артикул:CB-C0328041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:12 871
№:12
Артикул:CB-C0329041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:12 715
№:13
Артикул:CB-C0330041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:12 715
№:14
Артикул:CB-C0305041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:13 279
№:15
Артикул:CB-C0300041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:17 873
№:16
Артикул:CB-C0301041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:17 873
№:17
Артикул:CB-C0302041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:17 873
№:18
Артикул:CB-C0303041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:13 279
№:19
Артикул:CB-C0304041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:13 279
№:20
Артикул:CB-C0306041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:13 279
№:21
Артикул:CB-C0307041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:10544
Цена с НДС, ₽:13 279
№:22
Артикул:CB-C0308041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:13 279
№:23
Артикул:CB-C0312041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:10050
Цена с НДС, ₽:13 123
№:24
Артикул:CB-C0314041
Мощность, Вт:67,7
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:10742
Цена с НДС, ₽:13 123