Галеон 41

Цена: от 15 336
Название
Артикул
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
Цена с нДС, руб.
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
№:1
Артикул:CB-C0331042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:15 336
№:2
Артикул:CB-C0314042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:15 588
№:3
Артикул:CB-C0320042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:21 670
№:4
Артикул:CB-C0321042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:21 670
№:5
Артикул:CB-C0322042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:21 670
№:6
Артикул:CB-C0323042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:15 542
№:7
Артикул:CB-C0324042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:15 542
№:8
Артикул:CB-C0325042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:15 542
№:9
Артикул:CB-C0326042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:15 542
№:10
Артикул:CB-C0327042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:15 542
№:11
Артикул:CB-C0328042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:15 542
№:12
Артикул:CB-C0329042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:15 336
№:13
Артикул:CB-C0330042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:15 336
№:14
Артикул:CB-C0305042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:15 794
№:15
Артикул:CB-C0300042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:21 919
№:16
Артикул:CB-C0301042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:21 919
№:17
Артикул:CB-C0302042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:21 919
№:18
Артикул:CB-C0303042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:15 794
№:19
Артикул:CB-C0304042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:15 794
№:20
Артикул:CB-C0306042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:15 794
№:21
Артикул:CB-C0307042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:15 794
№:22
Артикул:CB-C0308042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:14279
Цена с НДС, ₽:15 794
№:23
Артикул:CB-C0312042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:13360
Цена с НДС, ₽:15 588
№:24
Артикул:CB-C0313042
Мощность, Вт:87,6
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:14016
Цена с НДС, ₽:15 588