Галеон 61

Цена: от 28 270
Название
Артикул
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
Цена с нДС, руб.
Мощность, Вт
Вторичная оптика, град
Световой поток, Лм
№:1
Артикул:CB-C0320044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:37 769
№:2
Артикул:CB-C0312044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:28 512
№:3
Артикул:CB-C0313044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:28 512
№:4
Артикул:CB-C0314044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:28 512
№:5
Артикул:CB-C0326044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:28 582
№:6
Артикул:CB-C0327044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:28 582
№:7
Артикул:CB-C0328044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:28 582
№:8
Артикул:CB-C0329044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:28 270
№:9
Артикул:CB-C0330044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:28 270
№:10
Артикул:CB-C0331044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:150
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:28 270
№:11
Артикул:CB-C0303044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:28 822
№:12
Артикул:CB-C0321044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:37 769
№:13
Артикул:CB-C0322044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:37 769
№:14
Артикул:CB-C0323044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:28 582
№:15
Артикул:CB-C0324044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:28 582
№:16
Артикул:CB-C0325044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:28 582
№:17
Артикул:CB-C0300044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:38 009
№:18
Артикул:CB-C0301044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:38 009
№:19
Артикул:CB-C0302044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:30
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:38 009
№:20
Артикул:CB-C0304044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:28 822
№:21
Артикул:CB-C0305044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:60
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:28 822
№:22
Артикул:CB-C0306044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:20436
Цена с НДС, ₽:28 822
№:23
Артикул:CB-C0307044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:21440
Цена с НДС, ₽:28 822
№:24
Артикул:CB-C0308044
Мощность, Вт:134
Вторичная оптика, град:90
Световой поток, Лм:21842
Цена с НДС, ₽:28 822